دانلود رایگان دوره کسب و کار اینترنتی

جلسه اول ویدئو

انتخاب موضوع

جلسه دوم ویدئو

طراحی کسب و کار

جلسه سوم ویدئو

راه اندازی وبسایت

جلسه چهارم ویدئو

راه اندازی فروشگاه آنلاین حرفه ای

جلسه پنجم ویدئو

طراحی هویت بصری

جلسه ششم ویدئو

دیجیتال مارکتینگ

جلسه هفتم ویدئو

جمع بندی و دریافت جایزه