مدیر جوان

سه مهارت پاییزی | تخفیف ویژه پاییز 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

سه مهارت پاییزی

برای موفقیت در زندگی، کسب و کار و تحصیل قطعا به این سه مهارت نیاز دارید. روی خودتان سرمایه گذاری کنید و از این فرصت تکرار نشدنی استفاده کنید.

تندخوانی و تقویت حافظه

مدیریت زمان

نقشه ذهنی

دوره تندخوانی و تقویت حافظه

450,000 تومان

199,000 تومان

دوره مدیریت زمان چیتا

99,000 تومان

69,000 تومان

دوره جامع نقشه های ذهنی

99,000 تومان

69,000 تومان

هر سه دوره باهم برای شما

648,000 تومان

299,000 تومان

نمونه مدرک دوره

(رایگان در جشنواره)