طوفان فکری معکوس!

طوفان فكری معكوس رويكردی متفاوت در طوفان فكری طوفان فكری معكوس از طريق تركيب تكنيك های طوفان مغزی و واژگون سازی به حل مسايل كمك می كند. براي استفاده از اين تكنيك ها، با يكی از سوالات زير كارتان را شروع كنيد: به جای سوال : «چطور بايد اين مشكل را حل كنم؟» اين سوال […]

طوفان فکری معکوس! Read More »