محاسبه توان دوم جیک ثانیه ای (ریاضی)

محاسبه توان دوم اعداد در جیک ثانیه با روش دکتر آرتور بنجامین     حاصل را بدست آورید   چند واحد از عدد موردنظر کم یا به آن اضافه میکنیم تا به عدد رُند برسیم   به همان میزانی که کم کرده ایم به عدد موردنظر اضافه میکنیم   دو عدد حاصل شده را در […]

محاسبه توان دوم جیک ثانیه ای (ریاضی) Read More »