فکر نگاری به جای طوفان فکری !

فکر نگاری استفاده ی حداکثری از جلسات طوفان فکری بسیاری از ما در جلسات طوفان فکری شرکت کرده ایم . این جلسات برای خلق ایده ها و یافتن راه حل هایی خلاقانه برای مسائل رایج شده اند. آن چیزی که اغلب در جلسات طوفان مغزی اتفاق می افتد این است که نفرات کلیدی تیم صحبت […]

فکر نگاری به جای طوفان فکری ! Read More »