اصطلاحات مهم دیجیتال مارکتینگ

واژه ها‌ و اصطلاحات دیجیتال مارکتینگ | 23 اصطلاح مهم بازاریابی اینترنتی در سال 2021

دنیای دیجیتال پر از واژه‌ها و اصطلاحات دیجیتال مارکتینگ و مخفف‌های بازاریابی اینترنتی است. مخفف‌ها مثل ROI (بازگشت سرمایه)، CTR (نرخ کلیک)، KPI (شاخص عملکرد کلیدی) و واژه‌­هایی از این دست. این موضوع مثل مطالعۀ یک زبان جدید، چالش‌برانگیز است. این زبان جدید به شما چه میگوید؟ ما میخواهیم این موضوع و اصطلاحات بازاریابی اینترنتی […]

واژه ها‌ و اصطلاحات دیجیتال مارکتینگ | 23 اصطلاح مهم بازاریابی اینترنتی در سال 2021 Read More »