مدیر جوان

ایده پردازی

خلاقیت از نگاه رندی گیج

خلاقیت خود را آزاد کنید اجازه دهید گفته هام رو با این جمله آغاز کنم: خلاقیت نامحدود است. هر چقدر بیشتر آن را بشناسید و به کار بگیرید، قدرت آن بیشتر خواهد شد. پس اگر تصور می کنید خلاقیت شما محدود و دارای تاریخ انقضاء است در اشتباه هستید. چند روزی بود که با چند […]

خلاقیت از نگاه رندی گیج Read More »

تفکر استعاره ای برای حل مشکلات

تفکر استعاره ای استفاده از مقایسه در حل مسائل «زمان، پول است». چند بار این جمله را شنیده اید ؟ احتمالا بارها . با فکر کردن درباره زمان به عنوان نوعی پول ، در شما تصور و نوع نگاه قدرتمندی شکل می گیرد. از دست دادن زمان مثل از دست دادن پول است . استفاده

تفکر استعاره ای برای حل مشکلات Read More »