بازاریابی چریکی در 11 گام

چطور یک برنامه بازاریابی چریکی را اجرا کنیم؟ این مقاله نکات ارزشمندی برای برنامه ریزی و اجرای یک برنامه موفق بازاریابی چریکی به شما خواهد داد. چه برای استفاده از تیم های خیابانی، مدل های تبلیغاتی، توزیع نمونه ها یا نمایش محصولات یا بازاریابی خیابانی. در همه ی این موارد باید به جایی دسترسی پیدا […]

بازاریابی چریکی در 11 گام Read More »