تکنیک کاهش درون خوانی (ذهن خوانی) در هنگام تندخوانی

تکنیک کاهش درون خوانی (ذهن خوانی) در هنگام تندخوانی تکنیک های تند خوانی و تقویت حافظه پس از برگزاری کلاس های فراوان برای افراد مختلف، به یک مانع بزرگ هنگام تندخوانی پی بردم که اتفاقا مشکل اکثر دوستان شرکت کننده در کلاس نیز بود و آن درون خوانی یا ذهن خوانی است. درون خوانی همان […]

تکنیک کاهش درون خوانی (ذهن خوانی) در هنگام تندخوانی Read More »