خلاقیت از نگاه رندی گیج

خلاقیت خود را آزاد کنید اجازه دهید گفته هام رو با این جمله آغاز کنم: خلاقیت نامحدود است. هر چقدر بیشتر آن را بشناسید و به کار بگیرید، قدرت آن بیشتر خواهد شد. پس اگر تصور می کنید خلاقیت شما محدود و دارای تاریخ انقضاء است در اشتباه هستید. چند روزی بود که با چند […]

خلاقیت از نگاه رندی گیج Read More »