نورافشانی در طوفان فکری!

نورافشانی درك ايده ها ی جديد با سوالات طوفان مغزی وقتي كه همكار شما ايده يا محصول جديدی را پيشنهاد مي كند و شما سعی ميكنيد تا آن ايده يا محصول و طرز كارش را بفهميد،لازم است پاسخ بمبارانی از سوالات را بدانيد: چه ويژگی هایی دارد ؟قيمت يا هزينه ی آن چقدر است ؟كجا […]

نورافشانی در طوفان فکری! Read More »