مدیر جوان

تکنیکهای تندخوانی

مطالعه سریع

چطور سریع مطالعه کنیم؟ 15 تکنیک تندخوانی

چه خواندن کتابهای درسی فلسفه باشد و چه خواندن روزنامه در صبح، مطالعه خسته‌کننده است. تندخوانی را یاد بگیرید تا سریع تر از عهدۀ این کارها بربیایید. تندخوانی ( مطالعۀ سریع ) موجب درک کمتر می شود اما شما میتوانید با تمرین کردن به درک کم غلبه کنید. در مقاله جامع “چطور سریع مطالعه کنیم؟” […]

چطور سریع مطالعه کنیم؟ 15 تکنیک تندخوانی Read More »

تکنیک های تندخوانی (هدایت چشم ها)

در این مقاله به یکی از اصلی ترین تکنیک های تندخوانی که استفاده از وسیله هدایتگر به هنگام مطالعه و یادگیری بوده و بهترین شکل استفاده از چنین ابزاری می پردازیم.   ما در حال صحبت از یک شیء باریک و بلند، مثل یک مداد یا خودکار ظریف، چوب غذا یا میل بافتنی هستیم. در

تکنیک های تندخوانی (هدایت چشم ها) Read More »