مدیر جوان

خلاقیت

خلاقیت از نگاه رندی گیج

خلاقیت خود را آزاد کنید اجازه دهید گفته هام رو با این جمله آغاز کنم: خلاقیت نامحدود است. هر چقدر بیشتر آن را بشناسید و به کار بگیرید، قدرت آن بیشتر خواهد شد. پس اگر تصور می کنید خلاقیت شما محدود و دارای تاریخ انقضاء است در اشتباه هستید. چند روزی بود که با چند […]

خلاقیت از نگاه رندی گیج Read More »

تفکر استعاره ای برای حل مشکلات

تفکر استعاره ای استفاده از مقایسه در حل مسائل «زمان، پول است». چند بار این جمله را شنیده اید ؟ احتمالا بارها . با فکر کردن درباره زمان به عنوان نوعی پول ، در شما تصور و نوع نگاه قدرتمندی شکل می گیرد. از دست دادن زمان مثل از دست دادن پول است . استفاده

تفکر استعاره ای برای حل مشکلات Read More »

روش کرافورد در بارش فکری

روش تکه کاغذ كرافورد خلق ايده های خلاقانه توسط همكاران شما چطور ايده های تيم ، دپارتمان يا سازمانتان را جمع می كنيد ؟ در واقع چطور می توانيد اين كار را انجام دهيد تا نه فقط افراد شاخص ، بلكه هر كس بتواند نظر بدهد ؟ روش كرافورد نوعی بارش فكری است كه در عين

روش کرافورد در بارش فکری Read More »