مدیر جوان

بارش فکری نوبتی

بارش فكری نوبتی

به هر كس فرصت شركت در جلسه را بدهيد

تصور كنيد تيم تان را جمع كرده ايد تا جلسه ی بارش فكری مهمی برگزار كنيد و قرار است راه موثری برای فروش محصول جديد پيدا كنيد.

آقای غضنفريان يكي از اعضای قوی و پر حرف در گروه است و ادعا مي كند كه تلويزيون و تبليغات اينترنتی بهترين راه تبليغات است. ساير اعضاي گروه نيز روی ايده ی آقای غضنفريان بحث می كنند. 10 دقيقه بعد گروه غرق در بحث درباره ی تلويزيون و راههای آنلاين می شود. آقای غضنفريان مسير را مشخص كرده و هيچ كس درباره ی ساير راه حل ها و ايده های ممكن فكر نمی كند.

بسيار اتفاق می افتد كه جلسه ی بارش فكری با يک ايده ی خوب شروع می شود و در نتيجه ساير ايده ها مورد بررسی قرار نمی گيرد. به اين دليل كه فردی قاطع به تنهايی وزنه ی سنگينی در جلسه می شود و حضور سايرين بسيار كم رنگ می شود.

در چنين مواقعی تكنيک بارش فكری نوبتی بسيار مفيد است. اين روش به اعضای تيم فرصت می دهد تا بدون آنكه تحت تاثير فرد ديگری باشند، ايده های خود را بيان كنند. سپس شما می توانيد اين ايده ها را به روندی برای حل چالش يا مسئله تبديل كنيد.

در اين مقاله جزئيات بارش فكری نوبتی را بررسی كرده و انواع متغيرها را بيان می كنيم تا شما بتوانيد برای هر موقعيتی شیوه ی اجرای مناسبی را انتخاب كنيد.

چگونه بارش فكری نوبتی را به كار بگيريم؟

روند بارش فكری نوبتی بسيار سرراست است.

_ گام اول: همراه با اعضای تيم به صورت گرد بشينيد. به هر فرد برگه كاغذ بدهيد تا ايده هايش را در آن ثبت كند.

_ گام دوم: به عنوان تسهيل كننده ی جلسه، مسئله ی مورد نظر را كامل توضيح دهيد. اهداف جلسه ی بارش فكری را بيان كنيد. به سوالات پاسخ دهيد ولی راجع به مسئله بحث نكنيد. هدف اين گام اين است كه به هر كس اجازه داده شود تا بدون اينكه تحت تاثير ديگران باشد به صورت خلاقانه فكر كند.

_ گام سوم: هر كس در سكوت و آرامش راجع به يک ايده فكر می كند و در برگه ی خودش می نويسد.

_ گام چهارم: بعد از اينكه هر كس يک ايده نوشت، برگه ی خودش را به نفر كناری می دهد و دوباره ايده ی بعدی روی برگه نوشته می شود.

_ گام پنجم: در گام 4 شما می توانيد ايده ی جديدی بنويسيد يا اينكه از ايده ی نوشته شده توسط نفر قبلی برای خلق ايده ی جديد استفاده كنيد.

_ گام ششم: همين روند چرخشی ايده ها را تا جايی ادامه دهيد كه مطمئن شويد به اندازه ی كافی ايده جمع آوری شده است. بعد از پايان ايده پردازی، برگه ها را جمع كنيد. سپس در صورت صلاح می توانيد مانع بحث بين اعضای تيم شويد.

بارش فکری
بارش فکری نوبتی

مزايا و معايب:

بارش فكری نوبتی بسيار شبيه به روش كرافورد است. بزرگترين مزيت بارش فكري نوبتی اين است كه هر كس از ايده ي ساير افراد برای خلق ايده های بيشتر استفاده می كند بدون اينكه تحت تاثير اعضای قوی و تاثير گذار تيم قرار گيرد. ديگر مزيت اين روش اين است كه مطمئن هستيم تمام اعضای تيم شانس برابری برای ارائه ی ايده هايشان دارند. اگر در گروه اعضای خجالتی و ساكت وجود دارد، اين روش باعث می شود كه آنها راحت تر باشند.

يكي از معايب بارش فكری نوبتی اين است كه ناشناس نيست. يعني اينكه وقتی شما ايده ای را مي نويسيد، می دانيد فردی كه قرار است برگه را در گام بعدی به او تحويل دهيد، از نويسنده ی ايده باخبر است. عيب ديگر اين است كه هر فرد تحت تاثير ايده ی قبلی قرار می گيرد و مشاركت اعضای گروه كمتر می شود.

نکته:
برای ناشناس بودن نويسنده ی ايده ها می توانید در هر مرحله از ايده پردازی، برگه ها را جمع كرده و به هم بزنيد و به صورت تصادفی بين اعضاي گروه پخش كنيد تا ايده ی بعدی را بنويسند.

انواع بارش فكری نوبتی

به جای نوشتن ايده ها، می توانيد بارش فكری نوبتی را به صورت شفاهی برگزار كنيد. اعضای تيم را دور يك ميز بنشانيد و راجع به چالش مورد نظر صحبت كنيد و سپس به هر كس اجازه دهيد تا به نوبت يک ايده را بيان كند. ايده ها را ياداشت كنيد و بحث بعدی را شروع كنيد و دوباره اجازه ی ايده پردازی بدهيد.

هم چنين می توانيد بارش فكری نوبتی را با گروه های بزرگتر نيز انجام دهيد. تعدادی گروه كوچک تشكيل دهيد و هر كدام از اين گروه های كوچک اجازه دارند يك ايده را بيان كنند يا بنويسند. سپس برگه ی هر گروه را به گروه بعدی بدهيد تا ايده اش را بنويسد. (روش گاری در چنین مواقعی کارآمد است)

نکات کلیدی:
بارش فكری نوبتی روشي بسيار موثر و مفيد است كه باعث می شود هر كس بدون اينكه تحت تاثير سايرين قرار بگيرد، اظهار نظر كند و هم چنين تمام اعضا شانس برابری برای شركت در جلسه و خلق ايده را داشته باشند. شما می توانيد اين تكنيک را به صورت شفاهی يا نوشتاری برگزار كنيد. هم چنين می توانيد اين تكنيک را برای گروه های بزرگتر نيز اجرا كنيد. بارش فكری نوبتی معايبی نيز دارد، بنابراين برای همه ی شرايط مناسب نيست.

جایزه 49 هزار تومانی:
عکس جلسات طوفان فکری خودتان را به شماره تلگرام 09301136385 بفرستید تا محصول (محاسبات سریع ریاضی) به ارزش 49 هزار تومان را به رایگان برای شما بفرستیم.

این مطلب چند تا ستاره داره؟!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *