مدیر جوان

روش گاری در طوفان ذهنی!

روش گاری در طوفان ذهنی!

آيا شده كه بخواهيد جلسه ی طوفان ذهنی با حضور بيش از 10 يا 15 نفر برگزار كنيد؟ يا اينكه در مورد 2 يا چند ايده ی مرتبط به هم طوفان ذهنی برگزار كنيد؟ نتيجه ی نسبتا جالبی بدست مي آيد؟ اين جلسات به سرعت خارج از كنترل، بی نظم و بدون بازده مي شوند. يك مسئله ی ديگر اينكه عده ای بر جلسه حكفرما می شوند در حالی كه اكثريت ساكت می مانند.

وقتي كه جلسه ی ايده آفرينی چندين ايده ی مرتبط به هم و يا چندين سهامدار دارد، برگزاری طوفان ذهنی به روش معمول چندان مناسب نيست. به اين معني كه جلسات خلاقيت لازم را ندارند و ميزان مشاركت بسيار پايين است. زماني كه بخواهيد به يك اجماع در تصميم گيری برسيد، اين يك معظل است. با اين حال اگر روش مناسبی برای برگزاری جلسات در پيش بگيريد، باز هم طوفان ذهنی بازدهی خود را نشان خواهد داشت. يكي از اين روش ها «روش گاری» نام دارد. اين روش اعضای گروه را به چند تيم تقسيم می كند و هر تيم به نوبت ايده ها را بررسی می كند، تا اينكه همه ی تيم ها بتوانند در بررسی ايده شركت كنند.

اسم اين روش از كلمه ی واگن در زبان فرانسه گرفته شده است و در واقع نام تمرینی است كه در اوايل قرن نوزدهم توسط دانشجويان معماری برای تحويل دادن پروژه هايشان و گرفتن تاييديه نهايی انجام مي گرفته است. وقتی شما از روش گاری استفاده مي كنيد ايده هايی كه در يك تيم روی كارت ها نوشته شده است را به تيم كناری تحويل می دهيد تا بر روی آنها كار كرده، اصلاح كنند و در نهايت اولويت بندی نمايند.

روش گاری باعث بيشترين مشاركت در خلق ايده ها می شود بدون اينكه كيفيت و كارآيی در جلسه ی طوفان ذهنی كمتر شود.

از مزاياي اين روش عبارتند از:

– استفاده ی بهينه از زمان. چرا كه بسياری از ايده ها همزمان مورد بررسی قرار می گيرند.

– بهبود خريد از سهامداران. چون فرصت مشاركت در ايده پردازی را دارند.

– تشويق ايده های جالب و كاربردی. چون هر ايده توسط چند تيم بررسی می شود.

– به حداقل رساندن بحث های راكد. چون هر مسئله چندين بار توسط نفرات جديد بررسی می شود.

چطور روش گاری را به كار بگيريم؟

استفاده از روش گاری بسيار آسان است. با توجه به موقعيتي كه داريد ممكن است بحث های گروهی مختلف را در يك روز انجام دهيد يا اينكه روزها و هفته ها به طول انجامد. سيستمی كه انتخاب می كنيد به امكانات و اندازه ی پروژه ی شما بستگی دارد.

1-بر روی مسائلی كه نياز به بررسی دارد توافق كنيد.

2-گروه بزرگ را به چندين گروه كوچك و مناسب برای جلسه ی طوفان ذهنی تقسيم كنيد. همانند بسياري از تعاملات ،7 نفر شركت كننده و يك نفر ضبط كننده ی جلسه برای گروه مناسب است. در اينجا هم موقعيت خاص مسئله شما ،اندازه ی گروه را مشخص خواهد كرد. هنگام تشكيل گروه مسائل زير را بررسی كنيد:

-اگر خط زمانی برای بحث تعيين كرده ايد، مطمئن باشيد كه تعداد اعضای گروه و تعداد دفعات بررسی يك مسئله بايد جايگزين همديگر شوند.

-راجع به چينش نفرات در يك گروه فكر كنيد. گروهی متشكل از افراد با مهارت ، رزومه و تجربه ی متفاوت بسيار خلاق تر از گروه های شبيه به هم هستند.

-دقت كنيد كه تعداد تيم ها مساوی يا بيشتر از تعداد مسئله های مورد بررسی باشد.

3- هر گروه را به بررسی يك مسئله اختصاص دهيد. اگر تعداد گروه ها بيشتر از تعداد مسئله هاست، بعضی از مسئله ها را به چندين گروه اختصاص دهيد.

4- براي هر گروه يك ضبط كننده در نظر بگيريد. می توانيد از اين فرد به عنوان راهنمای گروه نيز استفاده كنيد.

5- هر گروه مسئول برگزاری طوفان ذهنی برای يك مسئله است.

-همانند طوفان ذهنی معمولی، تمامی ايده ها را يادداشت كرده و از قوانين طوفان ذهنی به روش مرسوم پيروی نمايید.
-براي هر بحث زمانی در نظر بگيريد. اين زمان به شدت تحت تاثير برنامه ی كلی شما و ميزان پيچيدگی مبحث مورد بررسی است. بين جلسات بسيار كوتاه كه ممكن است تمام جزئيات را پوشش ندهد و جلسات بلند كه امكان دارد ميزان تمركز در آن كم باشد، تعادل ايجاد كنيد.

6- وقتي كه زمان به پايان رسيد، ضبط كننده به گروه بعدی می رود.

-فرد ضبط كننده، مسئله ی بررسی شده در گروه قبلی را با گروه جديد در ميان می گذارد.

-دوباره طوفان ذهنی شروع مي شود. با گروه جديد نيز ايده های جديد شكل می گيرد. گروه جديد ممكن است ايده های جديدی خلق كند و يا اينكه روی ايده های گروه قبل كار كند.

-اين روند را تا جايی ادامه دهيد كه تک تک گروه ها برای تك تك مسائل طوفان ذهنی برگزار نمايند.

7-در آخرين گروه، براي سازماندهی ايده ها و انتخاب ايده ها كليدی و گزينش شده زمانی را اختصاص دهيد. اگردر يك لحظه چند گروه روی يك مسئله واحد كارمی كنند، می توانند بعد از اتمام بررسی ها، نتايج و ايده ها را با يكديگر به اشتراك بگذارند.

8- بعد از اتمام آخرين جلسه، بين همه ی گروه ها هم انديشی برگزار كنيد تا هر گروه ليست نتايج مربوط به خودش را ارائه دهد. تكنيك های چند رايی و شمارش بردای اصلاح شده در اين مرحله بسیار کاربردی هستند.

نکات کلیدی:
زماني كه تعداد افراد و مسائل مورد بررسي زياد است، روش گاري روش بسيار موثر در طوفان ذهنی و جمع كردن ايده هاست. روشی سازماندهي شده که به هر كسي اجازه ي شركت در مباحث را خواهد داد. وقتي كه شما با مسائل پيچيده رو به رو مي شويد، روش كاري امكان بررسي گزينه هاي ممكن را مي دهد و برنامه ريزي قدرت مندي كه مورد قبول همگان باشد در اين روند صورت مي گيرد.

جایزه 49 هزار تومانی:
عکس جلسات طوفان فکری خودتان را به شماره تلگرام 09301136385 بفرستید تا محصول (محاسبات سریع ریاضی) به ارزش 49 هزار تومان را به رایگان برای شما بفرستیم.

 

این مطلب چند تا ستاره داره؟!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *